Έως τις 20 Αυγούστου ο διαγωνισμός για τη μίσθωση χώρου για το 2ο ΚΑΠΗ και το 2ο Δημοτικό Ιατρείο

1084

Τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ισόγειου χώρου (καταστήματος) στην περιοχή της Σουλίου διακήρυξε η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, για την εγκατάσταση του Β΄ ΚΑΠΗ και του Β΄ Δημοτικού Ιατρείου λόγω της λήξης του μισθώματος του ακινήτου που στεγάζονται σήμερα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης να αποστείλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 20-08-2019, ώρα 15:00.