Αλλαγή στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου

916
Με επιστολή της, στις 13.01.2021, η Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας και πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ελένη Χατζηδημητρίου, υπέβαλε την παραίτησή της από το σώμα για σοβαρούς επαγγελματικούς και οικογενειακούς λόγους.

Τη θέση της στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα καλύψει ο πρώτος επιλαχών στη σειρά εκλογής Δημοτικών Συμβούλων, Ιωάννης Μαθάς.