Από 1 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου τα θαλάσσια μπάνια 2024

128

Σε τρεις περιόδους, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα δωρεάν μεταφοράς δημοτών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στην Α΄ Ακτή Αλίμου για τα καλοκαιρινά θαλάσσια μπάνια 2024.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι/ες θα παραλάβουν ειδικές κάρτες, για την έκδοση των οποίων θα χρειαστούν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αστυνομική ταυτότητα.
  2. Μικρή πρόσφατη φωτογραφία.
  3. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ) ή Ε1 φορολογικής δήλωσης (πρόσφατο) ή κάρτα μέλους ΚΑΠΗ Αγίου Δημητρίου.
  4. Για τη συμμετοχή ανηλίκων, υπεύθυνες δηλώσεις με γνήσιο της υπογραφής ΚΑΙ από τους δύο (2) γονείς.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα δρομολόγια και τον τρόπο παραλαβής των ειδικών καρτών από τους  συμμετέχοντες, θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.