Δημιουργείται oμάδα προσωπικής ανάπτυξης μέσω ψυχοδράματος

1024

Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης μέσω ψυχοδράματος, που θα λειτουργήσει από το Μάρτιο έως το Δεκέμβριο του 2020, κάθε Τετάρτη και ώρες 18:30 έως 20:00 δημιουργεί η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Όσοι/ες επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα, πρέπει να υποβάλουν αίτηση, στην Κοινωνική Υπηρεσία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  ή να κατεβάσουν την αίτηση και αφού τη συμπληρώσουν να τη στείλουν στο e-mail ky@dad.gr μέχρι την Παρασκευή 14-2-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία, Ξενοφώντος 10, τηλ.: 2109754035, email: ky@dad.gr.