Δημοτικές υπηρεσίες: Μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού η εξυπηρέτηση του κοινού

1129

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνoϊού Covid-19 και δεδομένης της ανάγκης ελεγχόμενης λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, βάσει της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863 απόφασης, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 4829-2/11/2020 ΦΕΚ.

Οι πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από τις δημοτικές υπηρεσίες, μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους ανά υπηρεσία μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή με αποστολή e-mail. Δείτε τα …ΕΔΩ.

Επίσης, μπορούν να αποστέλλουν τα αιτήματά τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dad-may@dad.gr με όλα τα δικαιολογητικά και την αντίστοιχη αίτηση, ψηφιοποιημένα (με τη χρήση scanner).

Ηλεκτρονικά μπορεί να γίνεται πλέον, μέσω του gov.gr, η διαδικασία αίτησης και έκδοσης του Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών.

Τα συναρμόδια Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών ολοκλήρωσαν την διαδικασία ψηφιοποίησης ενός από τα πιο απαιτητικά και περίπλοκα πιστοποιητικά που εκδίδει η Δημόσια Διοίκηση.

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και λειτουργική. Αρχικά ο ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται στο reg.services.gov.gr, θα ταυτοποιείται με τους κωδικούς του στο Taxisnet και στη συνέχεια θα αποστέλλει ηλεκτρονικά αίτηση προς ΚΕΠ για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Κατόπιν το αρμόδιο ληξιαρχείο θα καταχωρεί στην βάση του μητρώου το πιστοποιητικό και σε λίγες μέρες θα το αποστέλλει στην προσωπική θυρίδα του αιτούντα στο gov.gr.
Μετά την έκδοσή του, το πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά για όλους τους πλησιέστερους συγγενείς του εκλιπόντος.