Εγκαίνια για το νέο υπόγειο πάρκινγκ στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου

1455

Την Πέμπτη 25 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια για ένα πολύ σημαντικό έργο του Δήμου μας.  Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες το υπόγειο πάρκινγκ του Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Σταδίου της πόλης.

Εκεί θα στεγαστεί ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Αυτό το έργο υλοποιήθηκε με δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠ & Δ) συνολικού ποσού 2.583.503,82 €. Το έργο χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και σε ποσοστό 25% από πόρους του (ΤΠ & Δ).