Εντοπισμός μαθησιακών δυσκολιών και αναπτυξιακών αποκλίσεων σε παιδιά του νηπιαγωγείου

28

Στοχεύοντας στην παιδαγωγική στήριξη των παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας, ο Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π.) Αγίου Δημητρίου, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας, προσφέρει σε όλα τα παιδιά που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία του Δήμου, δωρεάν αξιολόγηση για τον έγκαιρο εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών και αναπτυξιακών αποκλίσεων και την παραπομπή για περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο από τα αρμόδια κέντρα.
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από ειδικούς/ες παιδαγωγούς που υπηρετούν στον Ο.Π.Κ.Α.Π., παρέχοντας καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς.