Ζητούνται γιατροί στον Άγιο Δημήτριο

1292

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 5 ιατρούς. Η Δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Η σύναψη σύμβασης θα αφορά συνολικά πέντε άτομα για την κάλυψη περιοδικών ή λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Αγίου Δημητρίου συνολικής διάρκειας έως ένα έτος που θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης όπως περιγράφεται στην επίσημη ανακοίνωση ΕΔΩ!