Αρχική ΔΗΜΟΣ Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων απαλλαγής τελών για επιχειρήσεις

Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων απαλλαγής τελών για επιχειρήσεις

143152

Ξεκίνησε τη λειτουργία της η ηλεκτρονική εφαρμογή για την απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού για όλες τις επιχειρήσεις  και  επαγγελματίες που  διέκοψαν ή περιόρισαν  την δραστηριότητα τους υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι εν λόγω επαγγελματίες έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν στον Δήμο Αγίου Δημητρίου την απαλλαγή τους από το ενιαίο  ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία http://9194.elocalgovernments.gr/, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους  εύκολα και γρήγορα από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή, αποφεύγοντας την επίσκεψη τους στις υπηρεσίες και μειώνοντας την έκθεση τους στον κίνδυνο του κορωνοϊού με χρήση των κωδικών taxisnet.

Οδηγίες

Με την είσοδό στην ως άνω ηλεκτρονική σελίδα, οι δικαιούχοι για να καταχωρίσουν μία νέα αίτηση θα πρέπει:

  • Από το υπομενού “Αιτήσεις” (στα αριστερά), να επιλέξουν το υπομενού “Οι αιτήσεις μου”.
  • Στην οθόνη πιστοποίησης του TaxisNet, που θα εμφανιστεί, να καταχωρίσουν τους κωδικούς TaxisNet.
  • Αμέσως μετά την πιστοποίηση μέσω TaxisNet, από τη “γραμμή εργαλείων” (επάνω-δεξιά), κάνουν κλικ στο κουμπί “Εισαγωγή”.

Εκεί δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και υποβολής νέας αίτησης επιλέγοντας «Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ» και στη συνέχεια «Αίτηση για Απαλλαγή Αναλογούντων Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες»

Στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία και οπωσδήποτε τον αριθμό παροχής Η/Ε της επιχείρησης στο ειδικό κελί.

Τέλος υποχρεωτικά πρέπει να επισυνάψουν στην ειδική φόρμα στο τέλος της σελίδας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

  • Τον τελευταίο λογαριασμό παρόχου Η/Ε (και οι δύο όψεις) και
  • Την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2019 για τα εισοδήματα του 2018.

Για να ολοκληρωθεί η υποβολή του αιτήματος πρέπει να επιλεγεί η «οριστική υποβολή» και να κάνουν κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση»

Αφού συμπληρωθούν τα πεδία της αίτησης και γίνει  ο απαραίτητος έλεγχος από την υπηρεσία  θα ενημερωθεί στη συνέχεια ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας  για  να υπάρξει η   απαλλαγή του τέλους  καθαριότητας και φωτισμού στους επόμενους λογαριασμούς.

Η περιγραφόμενη διαδικασία υποβολής αίτησης απαλλαγής θα πρέπει να ολοκληρωθεί υποχρεωτικά μέχρι την 31/8/2020.