Η διαδικασία εισαγωγής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο: Στις 2 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές

1215

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Αγίου Δημητρίου κατάφερε να συγκεντρώσει και φέτος πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Φέτος συνεχίζει τη λειτουργία του για 7η συνεχή χρονιά και προσφέρει μαθήματα Γενικής Παιδείας και των τριών τάξεων του Γενικού Ενιαίου Λυκείου, καθώς και των πανελλήνια εξεταζόμενων μαθημάτων.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Ο.Π.Κ.Α.Π., Πάνος Χρ. Μπαντούνας, μας ενημερώνει για τη διαδικασία που ακολουθείται στην εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο 3ο Λύκειο Αγ. Δημητρίου, κατά τις απογευματινές ώρες και θα ξεκινήσουν την Δευτέρα  23  Σεπτεμβρίου 2019, αποκλειστικά από εθελοντές καθηγητές/ριες και από φοιτητές/ριες τμημάτων Πανεπιστημίου.

Οι μαθητές/ριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο μπορούν να προσέρχονται με τη συνοδεία γονέα ή του κηδεμόνα τους, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική  αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας παράλληλα και τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσουν. Η εισαγωγή τους γίνεται βάσει κριτηρίων μοριοδότησης που έχει ψηφίσει το Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης .
2. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για όσους δεν είναι Δημότες).
4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής του γονέα η κηδεμόνα.
5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής του ωφελούμενου μαθητή.
6. Φωτοαντίγραφο τελευταίου ελέγχου σπουδών.
7. Για απόφοιτους: Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.
8. Για ανέργους: Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
9. Για άτομα ΑΜΕΑ: Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αναπηρίας μαθητή, γονέα ή κηδεμόνα, αδελφού/ής.
10. Για απόρους: Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου απορίας. 

Η διαδικασία για τους εθελοντές/ριες καθηγητές/ριες 

Οι καθηγητές/ριες και φοιτητές/τριες (επί πτυχίω και όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 2ο έτος σπουδών) που επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης τα εξής:

1. Αίτηση – δήλωση συμμετοχής στο ΚΦΑΔ με την οποία δηλώνουν ότι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς και εθελοντικώς ( θα διατίθεται στο ΚΦΑΔ και θα αναρτάται ηλεκτρονικά).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Για αλλοδαπούς: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ
5. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (υποχρεωτικά) και απλό φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον υπάρχουν).
6. Για φοιτητές: Βεβαίωση σπουδών.

Φέτος, θα  διατεθούν προς το παρόν για μαθητές – μαθήτριες Γενικού Ενιαίου Λυκείου :

Στην Α’ τάξη 28 θέσεις.

Στην Β’ τάξη 28 θέσεις, 14 θέσεις στην ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και 14 θέσεις στην ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.

Στην Γ’ τάξη – 10 θέσεις αποφοίτων, 5 στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και 5 θέσεις στην Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας και επιπλέον ακέραιες οι 33 θέσεις μαθητών-μαθητριών που συμμετείχαν στο θερινό πρόγραμμα 2019 προετοιμασίας υποψηφίων για τις Πανελλαδικές 2020.

Δεκτές  γίνονται μόνον αιτήσεις μαθητών, μαθητριών και αποφοίτων Γενικού Ενιαίου Λυκείου δημοτών ή κατοίκων Δήμου Αγίου Δημητρίου. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτές και αιτήσεις από μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στα σχολεία του Δήμου αλλά δεν είναι ούτε δημότες ούτε κάτοικοι έπειτα από βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου και αιτήσεις μαθητών, μαθητριών και αποφοίτων όμορων Δήμων που αποδεδειγμένα δεν λειτουργούν στους οικείους Δήμους Κοινωνικά Φροντιστήρια.

Οι αιτήσεις για τους ωφελούμενους μαθητές/τριες και του εθελοντές/ριες θα παραλαμβάνονται στο 3ο Γενικό Λύκειο Αγίου Δημητρίου στην οδό Αργοστολίου και Σάμου (είσοδος από Καπετανάκη), από 2 έως 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00 – 20:00

Τηλ. Επικοινωνίας : 210 9840717, e–mail: kfad@dad.gr.