Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

104
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 45 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με θέμα «ΙΔΟΧ καθαριότητα σχολείων», ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dad-may@dad.gr.
Υποβολή αιτήσεων: Από 4-8-2022 έως και 18-8-2022.
Την Ανακοίνωση – το Παράρτημα της Ανακοίνωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά – την Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ