Οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου

1425

Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 έως και τις 31 Αυγούστου του 2020 θα διαρκέσει η θητεία των αντιδημάρχων Αγίου Δημητρίου που όρισε πρόσφατα η Δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου.

Με την υπ’ αρ. πρ. 28755/2019 απόφασή της, η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου μεταβίβασε συγκεκριμένες αρμοδιότητες, στους:

  1. Άγγελο Γαβαλά, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
  2. Νικόλαο Συρράκο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασία
  3. Αναστάσιο Αδαμόπουλο, Αντιδήμαρχο Πρασίνου
  4. Αναστάσιο Σοφιανόπουλο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
  5. Πάνο Μπαντούνα, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, και
  6. Σπήλιο Διαβολίτση, Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες αυτών ασκεί η Δήμαρχος. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος, Άγγελος Γαβαλάς, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα της Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Συρράκο.