Πρόσληψη ενός ατόμου από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος

1365

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός ατόμου με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Το συγκεκριμένο άτομο θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα καλύπτει εποχικές ή παροδικές ανάγκες του Νομικού Προσώπου.

Διαβάστε σχετικά με την ανακοίνωση εδώ.