Πρόσληψη εφτά οδηγών από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου

536

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά ατόμων (ΔΕ οδηγών) για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 28-10-2023.

Για περισσότερα πατήστε εδώ