Σταθερά παραμένουν τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας για το 2021

975

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Νοεμβρίου 2020, μετά από διεξοδική συζήτηση για το θέμα των ανταποδοτικών τελών που θα ισχύσουν κατά το 2021, κατέληξε στη διατήρηση των συντελεστών στα επίπεδα του 2020, με την προσθήκη ενός νέου ειδικού συντελεστή που αφορά στην άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας σε επαγγελματικούς χώρους μικρότερους των 150 τ.μ. για την υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα μέτρα κατά της πανδημίας.

Συγκεκριμένα οι γενικοί και ειδικοί συντελεστές του 2021 ανά τ.μ. έχουν ως εξής:


– Γενικός συντελεστής κατοικίας
1,13 €
-Γενικός συντελεστής για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς  1,13 €
Γενικός συντελεστής για άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας 2,73 €
-Ειδικός συντελεστής επιχειρήσεων μεγάλου βαθμού επιβάρυνσης ανταποδοτικών υπηρεσιών 4,65 €
-Ειδικός συντελεστής για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας σε επαγγελματικούς χώρους μικρότερους των 150 τ.μ. (εξαιρούνται τράπεζες, αγορές χρυσού και επιχειρήσεις που εντάσσονται στον ειδικό συντελεστή μεγάλου βαθμού επιβάρυνσης ανταποδοτικών υπηρεσιών) 2,33 €