Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων

339

Με το υπ’ αρ. πρ. 61720/18-7-2023, έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου προς τους Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ζητείται η συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου 2023, έργο των οποίων είναι η ορθή και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 και των σχετικών κατ` εξουσιοδότηση εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων που αφορούν στους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, ήτοι στον έλεγχο των έγγραφων και επώνυμων καταγγελιών σχετικά με την προεκλογική προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων και στον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων.

► Δείτε περισσότερα →ΕΔΩ.