Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” του Δήμου Αγίου Δημητρίου

2439

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” του Δήμο Αγίου Δημητρίου υπάρχει από το 1998 εξυπηρετώντας δεκάδες συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Ο Πάνος Μπαντούνας, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου μίλησε στο Agios Dimitrios News για τις υπηρεσίες του προγράμματος, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του σε αυτό και γενικά για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι.

Τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”;

Το πρόγραμμα ”Βοήθεια στο σπίτι” του Δήμου  Αγίου Δημητρίου είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Σε ποιους απευθύνεται;

Το Γραφείο  Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 Από πότε υπάρχει το συγκεκριμενο πρόγραμμα στον Άγιο Δημήτριο;

Το  πρόγραμμα    υπάρχει   στον Άγιο   Δημήτριο   από  το   1998. Ξεκίνησε   πιλοτικά   από   την   Κ.Ε.Δ.Ε ,  το  οποίο  δεν υφίσταται  σήμερα με εκείνον τον σχεδιασμό. Οι δύο δομές που  υπάρχουν σήμερα    ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ   ΣΠΙΤΙ   και   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ   ΜΕΡΙΜΝΑ
ξεκίνησαν να λειτουργούν   από   το   2002     και έχουν   ακριβώς  το ίδιο   αντικείμενο. Σήμερα,   και   οι  δύο  δομές   διανύουν  το   18ο    χρόνο  με  Συμβάσεις  Ορισμένου Χρόνου.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής για ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

 • Οικονομικά: δίνεται προτεραιότητα στο χαμηλότερο εισόδημα.
 • Οικογενειακή κατάσταση: δίνεται προτεραιότητα σε όσους ζουν μόνοι.
 • Κατάσταση υγείας: δίνεται προτεραιότητα σε όσους δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν  πλήρως.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος;

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι εξής:

 • Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
 • Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι
 • Νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία
 • Οικογενειακή – Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών
 • Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες

Ποια είναι τα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα; 

 •    Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό  Οικογενειακής Κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα  Εφορίας – Ε1-Ε9
 • Απόφαση  Πιστοποίησης  Αναπηρίας ΚΕΠΑ   όπου υπάρχει
 • Βεβαίωση  ΑΜΚΑ

Πού μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για να κάνει χρήση της υπηρεσίας “Βοήθεια στο σπίτι”;

Οι κάτοικοι Αγίου Δημητρίου που  ενδιαφέρονται   να  ενταχθούν    στο   πρόγραμμα, θα πρέπει να  κάνουν   το αίτημα  τους στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ξενοφώντος 10  ,τηλ: 210 9754035. Το αίτημα καταγράφεται, πρωτοκολλείται και παραδίδεται στους Κοινωνικούς Λειτουργούς για διερεύνηση.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ στεγάζονται στην οδό Ολύμπου 36 στον Άγιο Δημήτριο, με τηλέφωνα επικοινωνίας 210 9933429—2109739619 και υπεύθυνες είναι οι κ.κ. Ζουρνά Ιωάννα και Παλιεράκη Ελένη.