Ξεκινάει και πάλι τη λειτουργία του το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου

669

Ξεκινάει και πάλι τη λειτουργία του το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου, μέσω του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ).

Το πρόγραμμα που τα προηγούμενα χρόνια είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή, υλοποιείται στο Δήμο μας, για ακόμα μια φορά, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Δείτε (εδώ!) την αίτηση συμμετοχής καθώς και αναλυτικά το πρόγραμμα με τα μαθήματα  (εδώ!).

Για πληροφορίες και κατάθεση αίτησης συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/μενες μπορούν να απευθυνθούν στο:

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, κατά τις ώρες: 8:00 – 16:00.
Αγίου Δημητρίου 55, 3ος όροφος
Τηλ.: 2132007713
Email: kdvm@dad.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».