Οι τρεις νέοι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι

1238

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, ανακοίνωσε πως η Αικατερίνη Ασημακοπούλου, ο Χαράλαμπος Μπέλλος και ο Ιωάννης Παναγόπουλος είναι τα τρία νέα πρόσωπα που ορίζονται ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Ασημακοπούλου Αικατερίνη σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μπέλλος Χαράλαμπος σε θέματα που αφορούν στο Ανεξάρτητο Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής.

Παναγόπουλος Ιωάννης σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Η απόφαση της Δημάρχου:

Α) Ορίζουμε την Ασημακοπούλου Αικατερίνη ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο σε θέματα που αφορούν στην Προστασία Περιβάλλοντος. Αναθέτουμε στην οριζόμενη χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας της Δομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου και του Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης. Εξουσιοδοτούμε την προαναφερόμενη Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου , των σχετικών με τις αρμοδιότητες εγγράφων.

Β) Ορίζουμε τον Μπέλλο Χαράλαμπο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα που αφορούν στο Ανεξάρτητο Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής. Αναθέτουμε στον οριζόμενο χωρίς αμοιβή, το συντονισμό και την εποπτεία των Δημοτικών Ιατρείων. Εξουσιοδοτούμε τον αναφερόμενο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τις αρμοδιότητες εγγράφων.

Γ) Ορίζουμε τον Παναγόπουλο Ιωάννη ως Εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου μας. Αναθέτουμε στον οριζόμενο χωρίς αμοιβή την εποπτεία και τον συντονισμό του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων που παρακολουθείται από την 5μελή επιτροπή στο πλαίσιο του Νόμου 4039/2012. 1 Εξουσιοδοτούμε τον αναφερόμενο να υπογράφει τα προβλεπόμενα από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου, έγγραφα που είναι απαραίτητα για την ορθή, σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω δράσεων.