To Ρέμα της Πικροδάφνης όπως παρουσιάζεται στο τεύχος +Οικία Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου

995

Tο Ρέμα της Πικροδάφνης είναι το τελευταίο ρέμα της νότιας  Αθήνας που διατηρείται σε φυσική μορφή. Το ρέμα πηγάζει από τη δυτική πλευρά του Υμηττού, διατρέχει την Ηλιούπολη και τον Άγιο Δημήτριο, καταλήγοντας στη θάλασσα, στα σύνορα Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου.

Έχει χαρακτηριστεί ως «ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος» με το ΦΕΚ 281Δ/1993, ως υδατόρεμα Α΄ Προτεραιότητας  στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (Ν. 4227 / 2014, άρθρο 20) και ως υγρότοπος «Β’ προτεραιότητας» (Ν. 4227/14,  παραρτ.  ΙΧ).

Με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα του αποτελεί μία όαση ζωής για τους δήμους που περνάει, χωρίς να έχουν έως σήμερα παρατηρηθεί σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας του όγκου των υδάτων του, στις γύρω περιοχές. Τυχόν πλημμύρες που έχουν παρατηρηθεί οφείλονται αποκλειστικά είτε σε τοπικές επιχωματώσεις είτε στα λάθος κατασκευασμένα τεχνικά έργα δηλ. σε ανθρώπινες επεμβάσεις.

Το ρέμα σε πολλά σημεία έχει υποβαθμιστεί, με σκουπίδια και μπάζα στις όχθες, ενώ μπορεί μέσα στο ποτάμι να καταλήγουν και λύματα από σπίτια τα οποία δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης μέσω παράνομων συνδέσεων με αγωγούς ομβρίων υδάτων.

Πρόσφατα (Σεπτέμβρης 2020), για ακόμα μία φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το ρέμα της Πικροδάφνης πρέπει να οριοθετηθεί στο σύνολό του.

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο επισήμανε ότι η πρόσφατα προτεινόμενη οριοθέτηση του ρέματος είχε σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξαιρεί τις εκατοντάδες αυθαίρετα που έχουν τις προηγούμενες δεκαετίες χτιστεί στην κοίτη του, ζητώντας η προσέγγιση αυτή να επανεξεταστεί.

Η Πολιτεία (διά του Yπουργείου Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ) προσπάθησε επανειλημμένως από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 να προχωρήσει σε τεχνικά έργα ή σε διευθέτηση τμημάτων του ρέματος.

Στον αντίποδα, τοπικοί φορείς, δημοτικές παρατάξεις, οικολογικές οργανώσεις και μεμονωμένοι πολίτες αγωνίζονται εδώ και 25 χρόνια για τη διάσωση του ρέματος, με την πεποίθηση και την επιστημονική τεκμηρίωση ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση ανοιχτών / φυσικών ρεμάτων είναι συνδεδεμένη με την ποιότητα ζωής των κατοίκων στις σύγχρονες πόλεις.

Στερεί ζωτικό χώρο από τη λειτουργία του ρέματος.

Στο τέλος Οκτώβρη εκδικάζεται από το ΣτΕ η προσφυγή πολιτών και οικολογικών οργανώσεων ενάντια στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την Πικροδάφνη.

Η κλιματική αλλαγή, οι πλημμύρες και όλα τα άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι η απάντηση της φύσης στην ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον. Ήρθε η ώρα, πριν είναι πολύ αργά, η πολιτεία (Κεντρική κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμοι) να προστατεύσει τη χλωρίδα, την πανίδα, τα πρανή και την πραγματική έκταση του ρέματος της Πικροδάφνης ώστε να προστατεύσει μακροπρόθεσμα τους ίδιους τους πολίτες… αρχές της δεκαετίας του 2000 να προχωρήσει σε τεχνικά έργα ή σε διευθέτηση τμημάτων του ρέματος.

Στον αντίποδα, τοπικοί φορείς, δημοτικές παρατάξεις, οικολογικές οργανώσεις και μεμονωμένοι πολίτες αγωνίζονται εδώ και 25 χρόνια για τη διάσωση του ρέματος, με την πεποίθηση και την επιστημονική τεκμηρίωση ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση ανοιχτών / φυσικών ρεμάτων είναι συνδεδεμένη με την ποιότητα ζωής των κατοίκων στις σύγχρονες πόλεις.

Το κίνημα των πολιτών και των οικολογικών ομάδων που αγωνίζονται για την προστασία και διάσωση του ρέματος, ζητάει ως άμεσες ενέργειες:

  1. Τη συνολική και όχι την τμηματική οριοθέτηση προσεγγίζοντας την ιστορική κοίτη
  2. Τον εντοπισμό ρύπανσης του ρέματος, κυρίως με λύματα και την άμεση εξάλειψή τους
  3. Την απομάκρυνση μπάζων και κατασκευών (οικίσκων, δρόμων, γηπέδων, ιδιωτικών/δημόσιων γεφυρών, αύλιων χώρων κτλ), από τα πρανή και την κοίτη, ότι δηλαδή στερεί ζωτικό χώρο από τη λειτουργία του ρέματος.
  4. Τη στοχευμένη υποβοήθηση της βλάστησης με αυτόχθονα είδη, για τη σταθεροποίηση των φυσικών πρανών, που θα αποκαλυφθούν μετά την απομάκρυνση των μπάζων.
  5. Έγκριση των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων, όπως αντικαταστάσεις παλαιών πεζογεφυρών, αγωγών και συστημάτων ομβρίων, αποκατάσταση αστοχιών στα φυσικά πρανή, καθώς και έργων αντιρρύπανσης, για να διασφαλιστεί έτσι, η ασφαλής πολυδιάστατη λειτουργία του.

Στο τέλος Οκτώβρη εκδικάζεται από το ΣτΕ η προσφυγή πολιτών και οικολογικών οργανώσεων ενάντια στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την Πικροδάφνη.

Η κλιματική αλλαγή, οι πλημμύρες και όλα τα άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι η απάντηση της φύσης στην ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον. Ήρθε η ώρα, πριν είναι πολύ αργά, η πολιτεία (Κεντρική κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμοι) να προστατεύσει τη χλωρίδα, την πανίδα, τα πρανή και την πραγματική έκταση του ρέματος της Πικροδάφνης ώστε να προστατεύσει μακροπρόθεσμα τους ίδιους τους πολίτες…